info@kommunikologicenter.se - 08-4629033

Utbildning i Kommunikologi – Modul I

service

Utbildning i Kommunikologi

Definitioner av Kommunikologi©

  • Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.
  • Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring- när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.

Kommunikologi är en disciplin (ett kunskapsområde) som studerar andra discipliner och områden som bland annat pedagogik, vägledning, hälsa, terapi, förhandling, samarbete och ledarskap. Ordet kommunikologi betyder läran om det som är gemensamt.

Kompetens

Utbildningen leder fram till kompetens inom förändrings- och utvecklingsprocesser. En kompetens som bidrar till att du kan analysera, utvärdera och genomföra förändrings- och utvecklingsarbete för individer, relationer, grupper och organisationer i alla tänkbara branscher och sammanhang.

Så här beskriver några av våra studenter nyttan med utbildningen och kompetensen:

”Funderar ni på att gå någon utbildning som utvecklar er framöver? Jag rekommenderar då varmt utbildning i Kommunikologi! Trots att jag bara har gått två moduler har jag fått bättre verktyg och insikter än 10 års studier inom KBT, beteendevetenskap, gestaltterapi, samtalsterapi, coachning, föräldraskap, ledarskap, ACT, mindfulness mm. Utbilda dig inom kommunikologi. Min uppfattning är att du inte behöver något annat.  - Jessica Larning, Beteendevetare och Platschef på SATS.

”Alla som tar del av Kommunikologi kommer att kunna bidra till en mer positiv samhällsstruktur, ett mer balanserat skolsystem och vara en del av en livskraftig och balanserad arbetsplats. Utbildningen är enligt mig för alla som arbetar, eller kommer arbeta med, människor på något sätt.” – Laura Geisler, Erfaren och uppskattad profil i träningsbranschen 

”Jag har blivit mer trygg och säker i mig själv. Samtidigt har jag blivit mer medveten om de negativa förutfattade meningar jag har haft om mig själv och fått verktyg till hur jag kan förändra dem. Nu lyssnar jag mer på mina inre signaler om vad jag verkligen vill.” – Maxim Kalmér, Mångsysslande entreprenör

Upplägg
Utbildningen är uppbyggd i moduler och efter modul fyra erhåller du certifikat på basic level. För intermediate certifikat deltar du på totalt sex moduler och för att bli certifierad Kommunikolog krävs minst nio. Varje modul pågår i fem dagar och du väljer själv ditt studietempo. Hos oss på Kommunikologcenter Sjöstaden erbjuder vi utbildning på Basic, Intermediate level och från och med januari 2016 även en självvald modul på Advanced level. Certifiering till Kommunikolog sker hos Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.

 

Delar av innehållet 

Under modulerna har vi bland annat uppmärksamhet på:

Basic level:

Modul 1: beteende och förändring av beteende, att möta och leda sig själv och andra. Träning på att ta meta-position, att se sig själv och/eller en situation inklusive sig själv från utsidan, få en helhetsbild för att kunna utvärdera sig själv och sin bransch.

Modul 2: intentioner och den kraft och riktning som skapas när intentionen är tydlig, att ha fokus på vad ett beteende ska leda till. Balans på intern/extern uppmärksamhet och framgångsrika mötesstrategier.

Modul 3: värdet med tydliga ramar i alla tänkbara sammanhang, olika typer av ramar och ramkompetens. Förutfattade meningar, dess effekter och förändring av dem som inte är nyttiga att ha kvar. Förhandlingsarbete är också en del av modul tre.

Modul 4: den första integreringsmodulen. Träning på och integrering av materialet som är presenterat under modul 1- 3. Träning på att ge och få feedback och att presentera rapporter.

Intermediate level:

Modul PED: Planering/programdesign, undervisning, presentation och feedback.

Modul Filter: Analys, beskrivning och kvalitetsutvärdering av ”any human activity”, t.ex. metoder, modeller, teorier, forskning, aktiviteter och projekt.

Vår pedagogik

För att ge förutsättning till ett effektivt lärande så varierar vi våra pedagogiska aktivitetsramar under utbildningen. Några exempel på aktiviteter är föreläsningar, demonstrationer, analys/filtrering, träning med handledning, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling föregår som en kontinuerlig process under utbildningen. På Advanced level genomförs självevaluering som en kontinuerlig process och under handledning.

Utbildningsdatum

Modul I                                       Modul II

8–12 augusti                              22–26 augusti

9–13 november                          21–25 november

 

Modul III                                     Modul IV

5 – 9 september                          12-16 september

7 – 11 december

 

PED (Pedagogik)                        Filter

7 - 11 oktober                               28 okt - 1 november

 

Pris: 6.800 kr för en modul.

Vid anmälan av 2 eller fler moduler 5.900 kr per modul. (inkl. moms för privatpersoner, exkl. moms för företag)

Vårt utbildningsprogram är kompatibelt med utbildningsprogram i Kommunikologi vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.