info@kommunikologicenter.se - 08-4629033

Om Metadisciplinen Kommunikologi

Definitioner av Kommunikologi©

  • Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.
  • Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring- när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.

Kommunikologi är en disciplin (ett kunskapsområde) som studerar andra discipliner och områden som bland annat pedagogik, vägledning, hälsa, terapi, förhandling, samarbete och ledarskap. Ordet kommunikologi betyder läran om det som är gemensamt.